2012. október 5-én került megrendezésre első nagyobb szabású rendezvényünk, az Ülnökakadémia. Ennek keretében több szakmai előadás hagzott el.

Elsőként az Országos Bírósági Hivatal (OBH) két előadója, dr. Németh Zoltán, az elnöki kabinet vezetője, és dr. Nyujtó Katalin, a Humánpolitikai Osztály helyettes vezetője tartott előadást. Dr. Németh Zoltán a bírósági reform keretét, eddigi eredményeit vázolta. Részletesen szólt az OBH megváltozott feladatairól. dr. Nyujtó Katalin a bírák kinevezési feltételrendszerének és gyakorlatának változását ismertette, és példákkal illusztrálta az a kevés esetet, ahol az OBH elnöke - indokoltan, esetlegesen összeférhetetlenség miatt - eltért az adott bíróság vezetőjének állásfoglalásától egy-egy bíró kinevezése kapcsán.

dr. Mikó Gergely, a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának 2012. júniusában kinevezett új vezetője büntetőjogi alapfogalmak részletesebb ismertetést adta, különös tekintettel az ülnökök szempontjából fontos büntetési nemekre és a büntetés kiszabás elveire. 

dr. Laczó Adreinn Lilla, a Fővárosi Munkaügyi Baróság elnök-helyettese az új Munka Törvénykönyvének változásait emelte ki. Előadása a főként büntetőtanácsban dolgozó kollégák számára is igen hasznis, gyakorlati volt.

dr. Vaskuti András  professzor úr, a Kúria bírája a fiatalkorúakkal kapcsolatos kérédskört elemezte, az új Btk.-ban foglalt változásoktra is tekintettel.

dr. Radnótiné dr. Lékó Eszter, a Legfőbb Ügyészség tanácsosa beszédes statisztikai adatokkal vázolta az elmúlt mintegy 20 év bűnügyi vonatkozású tendenciáit.

Végezetül - de nem utolsó sorban - dr. Péntek László, a Fővárosi Törvényszék elnök-helyettese élénk előadással kísérve illusztrálta az ülnökök jogait, kötelességeit és a tárgyalótermen belüli és kívüli elvárt viselkedési normákat.

Az igen nagy érdeklődéssel kísér rendezvényünkön az ország 30 bíróságáról 76 ülnök vett részt. A helyszínért köszönet a Fővárosi Önkormányzat Hivatalának!

Az előadás hanganyaga