FELHÍVÁS!

A Magyar Ülnöki Egyesület az ország minden részéből várja azoknak a bírósági ülnököknek a jelentkezését, akik a szervezethez csatlakozni szeretnének!


A tagfelvételről bővebben itt!

 


"Egy 2011. nyári, svéd ülnökökkel való találkozó után fogalmazódott meg bennünk, hogy mi is szervezett formában próbáljuk meg 
az ülnöki munka hatékonyságának, elismertetésének emelését. Így született meg egyesületünk gondolata." 

A MAGYAR ÜLNÖKI EGYESÜLET 
2012. január 12-én alakult társadalmi szervezet. C
élja az ülnöki tevékenység társadalmi és igazságszolgáltatáson belüli erősítése, színvonalának emelése, a bírósági ülnököket megillető jogok érvényesülésének elősegítése. 

Ezek megvalósulása érdekében továbbképzésekkel, szakmai találkozókkal, hazai és nemzetközi 
tanulmányutak szervezésével kívánjuk szélesíteni tagjaink ismereteit,
 hiszen a jól felkészült, tájékozott, több ismeretanyaggal rendelkező ülnökök 
eredményesebben és hatékonyabban tudnak részt venni az igazságszolgáltatás munkájában.

Magyar Ülnöki Egyesület társadalmi küldetése annak segítése, hogy az igazságszolgáltatásban a szakmai bíráskodás mellett a társadalmi igazságosság is hatékonyan érvényesülhessen. 

 Szervezetünknek rendes és pártoló tagjai lehetnek. 

Rendes tagja lehet a szervezetnek minden, bármely magyar bíróságra megválasztott, érvényes mandátummal rendelkező ülnök. Pártoló tag az lehet, akinek ülnöki mandátuma nem választójoga elvesztése miatt szűnt meg.
(A tagfelvételről bővebben itt található információ).

Várjuk minden érdeklődő ülnök jelentkezését, de szívesen fogadjuk bárki megkeresését, aki munkánkkal szeretne megismerkedni, arról bővebben szeretne tudni.

 

Olvasnivaló

AZ EMBERI JOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK BÍRÓ VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA
"Ahogy a Panel jelentéséből is kitűnik a legtöbb esetben az Egyezményben részes államok 41%-ban bírókat, 22%-ban egyetemi professzorokat, 13%-ban ügyvédeket és 22%-ban egyéb területről jelölnek a bírákat."

BÍRÓK IS CSATLAKOZNAK  A PEDAGÓGUSOK SZTRÁJKJÁHOZ
"Egy bírók alapította testület közleményben jelezte, hogy szolidaritást vállal a sztrájkolókkal. Mivel a bírók számára speciális jogszabályokban tiltják a sztrájkban való részvételt, ezért a bírák úgy fejezik ki támogatásukat, hogy a tárgyaláson kívül is viselik a fekete talárt." 

ESTI MESE - MESETERÁPIÁS ESZKÖZÖK FOGVATARTOTTAK TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJÁBAN
"...becsléseink szerint a 18.500 fogvatartotthoz  35.000-40.000  gyermek sorsa kapcsolódik közvetlenül"

MAGYARORSZÁGON A LEGROSSZABB A BÖRTÖNHELYZET EURÓPÁBAN
"...Magyarországon 18270 személy töltötte szabadságvesztését, miközben a börtönök kapacitása csak 12869 főre volt elegendő, ami 142 százalékos helykihasználást jelent."

HALADÉKOT KAPTAK A CÉGEK ÉS A CIVIL SZERVEZETEK
"...az Országos Bírósági Hivatal (OBH) február 19-i tájékoztatása szerint a 81 ezer magyarországi civil szervezetből 53 ezer, vagyis az érintettek 65 százaléka nem hajtotta még végre az előírt változtatásokat."

MEGSZÓLALNAK A BÍRÓK: JOBB ELUGRANI A KÉNYES ÜGY ELŐL
"...valamenyi háttérben nyilatkozó bíró elismerte, hogy a szervezeten belül generálisan létezik és kihat a munkára az a vélekedés, mely szerint inkább ne derüljenek ki a bakik, tilosba tévedések vagy szakmai hibák."

KISBOLTOKKAL KÖZELÍT  AZ ÖNFENNTARTÓ BÖRTÖN
"Akinek van pénze, annak a börtönben magának kell gondoskodnia arról, hogy legyen fogkeféje, fogkrémje vagy épp vécépapírja..."

EGYKOR NÉPI ÜLNÖK - MOST CSAK A JÓZAN, PARASZTI ÉSZ
"...nem szorgalmazza senki, hogy a ülnököket jogi tudással felvértezett emberek váltsák fel, mint ahogy emberi alkalmasságukat sem teszik górcső alá."

EMBERTELEN A TÖKÖLI BÖRTÖN
"Borzalmas állapotokról számolt be az ombudsman a tököli fiatalkorúak börtönének helyszíni vizsgálata után."

HANDÓ TÜNDE: MEGNÖVEKEDETT MUNKATEHERREL SZÁMOL A BÍRÓI SZERVEZET
"Handó Tünde elmondta: nem először találkoznak azzal, hogy dömpingszerűen érkeznek ügyek, erre példaként említette a devizahiteles vagy a magáncsőddel kapcsolatos eljárásokat..."

DR. MISKOLCZINÉ DR. JUHÁSZ BOGLÁRKA: A LAIKUS ELEMEK  RÉSZVÉTELE A BÜNTETŐ BÍRÁSKODÁSBAN
"Régóta foglalkoztatja a jogásztársadalmat az a kérdés,hogy vajon a XXI. századi viszonyok között szükség van-e laikusok részvételére az igazságszolgáltatásban."

BÍRÓSÁGFIGYELŐ: ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK
"A PATENT Jogvédő Egyesület 2013-2014-ben Magyarországon elsőként valósított meg olyan programot, amely a párkapcsolati erőszakkal érintett bíróságipolgári peres és nemperes, valamint büntetőügyek tárgyalásainak laikus megfigyelésére irányult."

DR. VIDA JÓZSEF: A LAIKUS ÍTÉLKEZÉSBEN REJLŐ GARANCIÁK, 
avagy a laikus bíráskodás szabályozási reformja a készülő új büntetőeljárási kódex koncepciójában
"Egy kollégám története ejtett gondolkodóba, aki elmesélte, hogy egy korábbi ügyében az ülnökök egyhangú, a tanács elnökének álláspontjával ellentétes döntése a vádlott felmentéséhez vezetett."
 
"A programban részt vevők a bíróságokon tárgyalásokat, ítélethirdetéseket láthatnak, a 18 éves kort betöltött tanulók pedig - előzetes egyeztetést követően - büntetés-végrehajtási intézményekbe is ellátogathatnak."
 
DR. GERBER  TAMÁS: A BÍRÁK ETIKAI KÓDEXÉNEK MEGALKOTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT
"... kérdés volt az, az ülnökökre kiterjedjen, kiterjedhet-e a Kódex hatálya, akik szintén részt vesznek az ítélkezésben és őket eljárásuk során a bírákkal azonos jogok illetnek és nyilván azonos kötelezettségek is kell, hogy terheljenek."


CSEMÁNÉ DR. VÁRADI ERIKA: A GYERMEK- ÉS FIATALKORI BŰNÖZÉS
- "A börtön az embert így megtöri lelkileg. Testileg is, lelkileg is. Olyan lesz az ember, mint egy élő halott. Hogy él az ember, de mégsem..."

A BÍRÓSÁGI ÜLNÖK
- a legtöbb bíróságon ülnöki szoba nincs... kedvező esetben a tárgyalás előtti percekben megismerkedhet az ügy irataival... - Fogarasi József írása